Kalkulačka hmotnosti plechu

Vypočítejte hmotnost plechu a hmotnost m² plechu na základě zadaných rozměrů.

mm
mm
mm
Výsledek:
kg
kg
kg

Výpočtový vzorec

Hmotnost jednoho plechu [kg] = (w / 1000) * (h / 1000) * t * (m / 1000)
Kde:
  • w - Šířka [mm]
  • h - Výška [mm]
  • t - Tloušťka [mm]
  • m - Materiál (např. 7850 za ocel)

Hmotnost m² plechu [kg] = t * m / 1000
Kde:
  • t - Tloušťka [mm]
  • m - Materiál (např. 7850 za ocel)

Příklady

Šířka Výška Tloušťka plechu Materiál Hmotnost jednoho plechu
1000 mm 2000 mm 0.7 mm Ocel (7850 kg/m³) 10.99 kg
1250 mm 2000 mm 0.5 mm Hliník (2750 kg/m³) 3.44 kg
500 mm 300 mm 0.5 mm Ocel (7850 kg/m³) 0.59 kg

Viz také: