Kalkulačka krychlových metrů

Vypočítejte objem v metrech krychlových v závislosti na zvolené délce, šířce a výšce ve zvolených jednotkách.

Výsledek:
m3

Výpočtový vzorec

Chcete-li vypočítat objem v metrech krychlových, vynásobte délku * šířku * výšku v metrech.
Hlasitost [m³] = Délka [m] * Šířka [m] * Výška [m]

Příklady

Délka Šířka Výška Hlasitost
5 m 8 m 3 m 120 m³
120 cm 30 cm 200 cm 0,72 m³
12 cm 1 m 21 in 0,064008 m³

Viz také: