Kalkulačka rosného bodu

Vypočítejte nejvyšší teplotu, při které vodní pára kondenzuje.

%
Výsledek:

Výpočtový vzorec

x = ln(Relativní vlhkost [%] / 100) + 17.625 * Teplota [°C] / (243.04 + Teplota [°C])
Rosný bod = (243.04 * x) / (17.625 - x)

Příklady

Teplota Relativní vlhkost Rosný bod
20 °C 65 % 13.22 °C
25 °C 50 % 56.94 °F
90 °F 60 % 296.62 °K

Viz také: