Timestamp Generator

Vygenerujte časové razítko na základě zadaného data nebo zkontrolujte datum na základě zadaného časového razítka.

Výsledek:
Výsledek:

Příklady

Timestamp Datum
1585737000 1.04.2020, 12:30:00
816462930 15.11.1995, 20:15:30
2033294322 7.06.2034, 13:58:42