Arcsin kalkulačka

Ze zadaných údajů vypočítejte arcsin (převrácenou hodnotu sinus).

°
rad
➔ Sinusová kalkulačka
Zadejte hodnotu Arcsin, stiskněte tlačítko "Vypočítat" a zkontrolujte úhel ve stupních a úhel v radiánech.

Příklady

Arcsin ° rad
1 90° π/2
0.5 30° π/6
0 0
-0.5 -30° -π/6
-1 -90° π/2

Viz také: