Generátor přeškrtnutého textu

Zadejte text do určeného pole a převeďte jej na přeškrtnutý text.




Výsledek:

Viz také: