Textový generátor Zalgo

Vygenerujte písmo s efektem "glitch" (zalgo), což je text s dalšími znaky nahoře a dole.

Výsledek:
Chcete-li vygenerovat text Zalgo, zadejte normální text do poskytnutého pole. V nastavení si můžete vybrat, zda chcete, aby se Zalgo zobrazovalo uprostřed, dole nebo nahoře v textu. Můžete také zvýšit nebo snížit jeho intenzitu. Po zadání textu nebo změně nastavení by mělo být automaticky vygenerováno nové Zalgo a zobrazeno v poli „Výsledek“.

Viz také: