Kalkulačka hustoty

Hustotu vypočítejte ze zadané hmotnosti a objemu ve zvolených jednotkách.

Výsledek:

Výpočtový vzorec

Chcete-li vypočítat hustotu, vydělte hmotnost objemem.

Hustota = Hmotnost ÷ Hlasitost
ρ = m ÷ V

Příklady

Hmotnost (m) Hlasitost (V) Hustota (ρ)
30 kg 7 m³ 4.29 kg/m³
30 kg 7 L 4285,71 kg/m³
50 oz 16 in³ 3,12 oz/in³
50 kg 16 in³ 110,23 oz/in³

Viz také: