Kolik minut je za měsíc?

Zjistěte, kolik minut má jeden měsíc.

Počet minut v měsíci závisí na jeho délce. Měsíc trvající 28 dní bude trvat 40 320 minut. Měsíc trvající 29 dní bude trvat 41 760 minut. Měsíc o 30 dnech je 43 200 minut a měsíc o 31 dnech 44 640 minut. Lze také předpokládat, že jeden měsíc trvá v průměru 30 437 dní, tedy 43 829,28 minut.
  • 28 dní = 40320 minut
  • 29 dní = 41760 minut
  • 30 dní = 43200 minut
  • 31 dní = 44640 minut
  • 30.437 dní = 43829.28 minut

Převeďte měsíce na minuty

m
Výsledek:
min

Výpočtový vzorec

min = m * l * 1440

m = min / l / 1440

Kde:

  • min - Minut
  • m - Měsíce
  • l - Délka měsíce [dní]