Kolik sekund má měsíc?

Zjistěte, kolik sekund trvá jeden měsíc.

Délka měsíce závisí na jeho délce. Pokud má měsíc 28 dní, je to 2 419 200 sekund. Pokud trvá 29 dní, je to 2 505 600 sekund. Měsíc o 30 dnech je 2 592 000 sekund a měsíc o 31 dnech je 2 678 400 sekund. Lze také předpokládat, že v průměru jeden měsíc trvá 30 437 dní, tedy 2 629 756,8 sekund.
  • 28 dní = 2419200 sekundy
  • 29 dní = 2505600 sekundy
  • 30 dní = 2592000 sekundy
  • 31 dní = 2678400 sekundy
  • 30.437 dní = 2629756.8 sekundy

Převeďte měsíce na sekundy

m
Výsledek:
s

Výpočtový vzorec

s = m * l * 86400

m = s / l / 86400

Kde:

  • s - Sekundy
  • m - Měsíce
  • l - Délka měsíce [dní]