Online odstraňování duplicit v textu

Odstraňte z textu duplicitní řádky nebo jiné opakující se řetězce.

Výsledek:
Chcete-li odstranit duplikáty, zadejte text oddělený novými řádky, čárkami nebo mezerami. Vyberte, jak je text oddělen, a pokud chcete, zaškrtněte navíc možnost "Třídit podle abecedy", aby byl vygenerovaný výsledek prezentován v abecedním pořadí. Po výběru příslušných možností stiskněte tlačítko „Odstranit duplikáty“.
Kromě odstranění duplikátů nástroj také ukazuje, kolik duplikátů bylo z textu odstraněno.