Caesarova šifra - online kodér / dekodér

Kódujte nebo dekódujte zprávu pomocí Caesar Cipher v závislosti na zvoleném posunu.


Text:
Caesarova šifra:
Caesarova šifra je jednou z nejjednodušších metod šifrování textu. Spočívá v nahrazení každého písmene v textu písmenem odděleným pevným počtem písmen v abecedě. Pokud například definujeme posun na "2", písmeno "a" bude nahrazeno písmenem "c" (protože "a" je první písmeno abecedy a "c" je třetí).

Příklady

Text Posun Caesarova šifra
abc 5 fgh
z 1 a
Lorem Ipsum 13 Yberz Vcfhz

Viz také: