Překladač binárních kódů

Zadejte text a přeložte jej do binárního kódu, nebo zadejte binární kód a přeložte jej na text.

Binární kód na text

Výsledek:

Text do binárního kódu

Výsledek:
Binární kód používá mnoho druhů počítačů. Skládá se pouze z čísel 0 a 1. Pomocí tohoto nástroje můžete převést text na binární kód nebo dekódovat binární kód, abyste viděli, co to znamená.

Viz také: