Počítadlo odstavců v textu

Vypočítejte počet odstavců v zadávaném textu.

Odstavce v textu:
0
Věty:
0
Chcete-li vypočítat počet odstavců v textu, zadejte jej do příslušného pole.

Viz také: