Počítadlo slov

Vypočítej počet slov v textu.

Slova:
0
Textové znaky:
0
Věty:
0
Počítadlo slov dynamicky počítá počet slov zadaných uživatelem. Doporučujeme ji mimo jiné pro psaní různých typů školních prací, které vyžadují minimální nebo maximální počet slov. S ním můžete v reálném čase zkontrolovat, kolik slov je ve vašem textu.

Jak mohu použít slovo počítadlo?

Pokud chcete použít počítadlo slov, zadejte do pole text. To lze provést několika způsoby. Jedním z nich je psát veškerý text přímo do vyhrazeného okna na stránce. Druhým je pouhé vložení nějakého textu do stejného okna (v operačních systémech Windows to bude obvykle pravé tlačítko myši -> Vložit nebo zkratka CTRL + V). V obou případech by se měl počet slov okamžitě zobrazit v oblasti nad oknem pro zadávání textu, které se aktualizuje při každé změně zadaného textu.


Viz také: