Binární kalkulačka

Sčítání, odčítání, násobení a dělení binárních čísel a převod binárních čísel na desítkové a desítkové na binární.

Výsledek:

Převeďte binární hodnotu na desítkovou hodnotu

Převeďte desítkovou hodnotu na binární hodnotu

Binary Number Calculator umožňuje sčítat, odečítat, násobit a dělit binární a desetinná čísla. Výsledek je uveden jako desítkové číslo a binární číslo s volitelným zbytkem dělení. Kromě samotné kalkulačky vám tento nástroj umožňuje také převod binárních čísel na desetinná a převod desítkových čísel na binární čísla.

Příklady

Binární hodnota Desetinná hodnota
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
10 1010
15 1111
50 110010
100 1100100
125 1111101
1000 1111101000

Viz také: