Kalkulačka vědecké notace

Vypočítejte počet možných kombinací s nebo bez opakování.

Výsledek:

Tato kalkulačka vám umožňuje převést dekadické číslo na exponenciální číslo a exponenciální číslo na dekadické číslo.

Vědecká notace se obvykle používá ke zjednodušení velmi velkých a velmi malých čísel. Obvykle se používá ve fyzice, chemii a programování. Jde o zjednodušení čísel jejich vynásobením 10 umocněnými na daný exponent.

Číslo Věděcký zápis Věděcký zápis (E) Desetinný zápis
500 5 × 10² 5e+2 500
2000 2 × 10³ 2e+3 2000
0.007 7 × 10⁻³ 7e-3 0.007
0.007 7 × 10⁻³ 7e-3 0.007
-120 -1.2 × 10² -1.2e+2 -120
1.5e+5 1.5 × 10⁵ 1.5e+5 150000