ROT47 - online kodér/dekodér

Zakódujte text pomocí šifry ROT47 nebo dekódujte šifru ROT47 a uvidíte její původní obsah.

Text:
ROT47:
ROT47 je populární šifra, která reprezentuje každý znak ASCII v rozsahu 33-126 o 47 pozic dále. Na rozdíl například od ROT13 slouží nejen k šifrování písmen, ale také čísel a mnoha oblíbených textových znaků.
Chcete-li převést text na šifru ROT47, zadejte jej do pole "Text". Chcete-li dešifrovat ROT47, zadejte jeho obsah do pole ROT47.

Příklady

Text ROT47
qwerty BH6CEJ
abc 234
ABC pqr
ABC123 pqr`ab
-~[ABC123]! \O,pqr`ab.P

Viz také: