ROT18 - kodér/dekodér online

Převeďte text s čísly na šifru ROT18 nebo převeďte šifru ROT18 na text.

Text:
ROT18:
Chcete-li převést text na šifru ROT18, zadejte ji do textového pole. Pokud chcete dešifrovat řetězec zakódovaný šifrou ROT18, zadejte jej do pole ROT18.
Šifra ROT18 je kombinací šifer ROT5 a ROT13. V ROT18, stejně jako v šifře ROT5, jsou číslice posunuty o 5 míst doprava a stejně jako v šifře ROT13 jsou písmena abecedy také změněna na písmena oddělená 13 místy.

Příklady

Text ROT18
Lorem Ipsum Yberz Vcfhz
100 655
XYZ 456 KLM 901

Viz také: