ROT5 - online kodér/dekodér

Šifrujte nebo dešifrujte číslice pomocí převodníku ROT5.

Text:
ROT5:
ROT5 je jednou z nejpopulárnějších metod šifrování čísel. Spočívá v nahrazení každé číslice v dané sekvenci číslicí o pět míst dále (vpravo) v sekvenci „1234567890“. Pokud po pěti místech není žádná číslice, odpočítávání pokračuje od začátku sekvence.
Chcete-li v tomto nástroji něco zašifrovat, zadejte obsah do pole „Text“ nebo jej dešifrujte zadáním do pole „ROT5“.

Příklady

Text ROT5
1 6
456 901
500 055
2024 7579

Viz také: