Čítač řádků v textu

Zkontrolujte, kolik řádků obsahuje zadaný text.

Řádky v textu:
Všechny řádky v textu
1
Odstavce v textu:
V textu pouze plné čáry
0
Chcete-li vypočítat počet řádků v textu, zadejte text do určeného pole. Nástroj by měl automaticky vypočítat počet všech řádků v textu a počet odstavců (řádků, které nejsou prázdné).

Viz také: