Teplotní kalkulačka

Převeďte hodnoty mezi běžnými jednotkami teploty (stupně Celsia, stupně Fahrenheita, stupně Kelvina, stupně Rankine).

Výsledek:

Výpočtový vzorec

Přepočet se provádí pomocí matematických vzorců, které se mění v závislosti na jednotkách teploty.

Převod stupňů Celsia na Fahrenheita:
[°F] = [°C] * 9/5 + 32
Převod Celsia na Kelvin:
[K] = [°C] + 273.15
Převod Rankina na Celsia:
[°R] = [°C] * 9/5 + 491.67
Převod Fahrenheita na Celsia:
[°C] = ([°F] - 32) * 5/9
Převod Fahrenheita na Kelvina:
[K] = ([°F] + 459.67) * 5/9
Převod Fahrenheita na Rankina:
[°R] = [°F] + 459.67
Převod Kelvinů na Celsia:
[°C] = [K] - 273.15
Převod Kelvinů na Fahrenheity:
[°F] = [K] * 9/5 - 459.67
Převod Kelvina na Rankina:
[°R] = [K] * 9/5
Převod Rankina na Celsia:
[°C] = [°R] * 5/9 - 273.15
Převod Rankina na Fahrenheita:
[°F] = [°R] - 459.67
Převod Rankina na Kelvina:
[K] = [°R] * 5/9

Příklady

Z Na
20 [°C] 68 [°F]
75 [°F] 297.04 [K]
543 [°R] 28.52 [°C]