Kalkulačka data

Přidejte nebo odečtěte konkrétní počet dní, týdnů, měsíců a let od data.

Výsledek:
Čekání na vstup...

Vyberte datum, zadejte počet dní, týdnů, měsíců a let a zvolte, zda je chcete k datu odečíst nebo přidat.

Pomocí této kalkulačky si můžete spočítat například, jaké bude datum za dva týdny, jaké bylo před třemi měsíci a pěti dny, nebo si zkontrolovat, jaké datum bylo 20 dní před jiným konkrétním datem.

Příklady

Datum Výpočty Výsledek
02.04.2022 + 2 [Týdny] 16.04.2022
01.01.2000 + 2 [Týdny], + 2 [Měsíce], + 10 [Let] 25.03.2000
07.12.2015 - 2 [Měsíce], - 30 [Let] 07.10.1985

Viz také: