Písemná kalkulačka násobení

Vypočítejte součin dvou čísel generujících všechny kroky písemného násobení.

Výsledek:
Čekání na vstup...
Pro vygenerování písemného násobení zadejte do polí obě čísla a stiskněte tlačítko "Vypočítat". Výsledek spolu se zapsaným násobením by se měl objevit v poli "Výsledek".

Příklady

123
× 574

492
861 
+ 615  

= 70602
950
× 24

3800
+ 1900 

= 22800

Viz také: