Kalkulačka násobení zlomků

Na základě zadaných údajů vypočítejte výsledek vynásobení dvou zlomků.


×

Výsledek:
Čekání na vstup...

Chcete-li vypočítat výsledek násobení zlomků v této kalkulačce, zadejte oba zlomky a stiskněte tlačítko =. Kromě samotného výsledku by měla kalkulačka generovat i podrobné výpočty s volitelným zjednodušeným výsledkem.

K výpočtu výsledku násobení zlomků:

  1. Vynásobte všechny čitatele.
  2. Vynásobte všechny jmenovatele.
  3. Případně získaný výsledek zjednodušte.

Výpočtový vzorec

$$ \dfrac{a}{b} \times \dfrac{c}{d} = \dfrac{a \times c}{b \times d} $$

Příklady

$$ \frac{4}{16} \times \frac{5}{20} = \frac{4 \times 5}{16 \times 20} = \frac{20}{320} = \frac{1}{16} $$
$$ \frac{5}{3} \times \frac{4}{6} = \frac{5 \times 4}{3 \times 6} = \frac{20}{18} = \frac{10}{9} = 1 \frac{1}{9} $$

Viz také: