Kalkulačka mediánu

Zadejte čísla oddělená čárkami a vypočítejte jejich medián, aritmetický průměr, minimum, maximum a celkový součet.

Výsledek:

Chcete-li vypočítat medián, seřaďte čísla ve vzestupném pořadí. Medián je číslo uprostřed liché sady. V případě množiny se sudým počtem čísel je medián aritmetickým průměrem dvou prostředních čísel.

Příklady

1. {3, 7, 12, 60, 100}
Medián: 12

2. {3, 7, 12, 20, 60, 100}
Medián: (12 + 20) / 2 = 16


Viz také: