Desítková kalkulačka

Vypočítejte výsledek matematické operace s desetinnými místy.

Výsledek:

Kalkulačka podporuje základní matematické operátory jako + (sčítání), - (odčítání), * (násobení) a / (dělení). Kromě toho můžete v kalkulačce použít také závorky, které umožňují změnit pořadí, ve kterém se výpočty provádějí.

Příklady

Výpočty Výsledek
2.50 + 2 * 3 + 3 11.5
2.50 + 2 * (3 + 3) 14.5
2.24 / 2 + 5.554 * 7 - 4 35.998
0.37 * 0.00012 0.0000444

Viz také: