Převod zlomků na desetinná místa

Zadejte libovolný zlomek a převeďte jej na desetinný zlomek.

X nd = ?
X (volitelný):
n =

d =
Výsledek:
➔ Převod desetinných míst na zlomky

Chcete-li zlomek převést na desetinné číslo, zadejte čitatel a jmenovatel zlomku a stiskněte tlačítko "=".

Příklady

Zlomek Desetinná hodnota
25 0,4
121735 46,6
5 419 5,21
-3 47 -3,57
-29 -0,22

Viz také: