Kalkulačka průměru kruhu

Vypočítejte průměr kruhu z poloměru kruhu, plochy kruhu nebo obvodu kruhu ve vybraných jednotkách délky.

Oblast kruhu
Výsledek:

Výpočtový vzorec

Průměr = 2 * Poloměr kruhu
Průměr = Obvod kruhu / π ≈ Obvod kruhu / 3.14159265359
Průměr = 2 * √(Oblast kruhu / π) ≈ 2 * √(Oblast kruhu / 3.14159265359)

Viz také: