Kalkulačka plochy kruhu

Zadejte poloměr kružnice nebo její průměr a vypočítejte plochu.

Oblast kruhu
Výsledek:

Výpočtový vzorec

Oblast kruhu = π * r²
  • π - Pi (~3,14)
  • r - Poloměr kruhu

Příklady

π ≈ 3,14159265359

Poloměr kruhu (r) Průměr kruhu (d) Oblast kruhu
5 cm 10 cm 78.54 cm2
12 m 24 m 452.39 m2
2 km 4 km 12,57 km2

Viz také: