Kombinační kalkulačka

Vypočítejte počet možných kombinací s nebo bez opakování.

Výsledek:

Výpočtový vzorec

Kombinace = n! / (r! * (n - r)!)
Kombinace s opakováním = (r + n - 1)! / (r! * (n - 1))!

Viz také: