Obvod Kruhu Kalkulačky

Určete poloměr nebo průměr kruhu, vyberte jednotky a vypočítejte obvod kruhu.

Obvod kruhu
Výsledek:

Výpočtový vzorec

Obvod kruhu = 2π * r
  • π - Pi (~3,14)
  • r - Poloměr kruhu

Příklady

π ≈ 3,14159265359

Poloměr kruhu (r) Průměr kruhu (d) Obvod kruhu
20 cm 40 cm 125.66 cm
4 m 8 m 25,13 m
50 cm 100 cm 10,31 ft

Viz také: