Kalkulačka váženého průměru

Ze zadaných školních známek nebo čísel a jejich vah vypočítejte vážený průměr.

Zadejte hodnoty (např. školní známky) a jejich váhy:
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Výsledek:

Chcete-li použít kalkulačku váženého průměru, zadejte školní známky nebo čísla a jejich váhy. Pokud chcete, přidejte další pole nebo odstraňte ta, která nepotřebujete. Po zadání údajů stiskněte tlačítko "=" a kalkulačka vypočítá vážený průměr a zobrazí součet vah a výpočtů.

Vážený průměr

Vážený průměr umožňuje vypočítat průměr hodnot s různými váhami. Čím větší je váha hodnoty, tím větší vliv bude mít na konečný průměr.

Chcete-li vypočítat vážený průměr, sečtěte každé číslo vynásobené jeho váhou. Získaný výsledek pak vydělte součtem všech vah.

Výpočtový vzorec

  • x = Hodnota
  • w = Hmotnost
Vážený průměr = (x1 * w1 + x2 * w2 + ...) / (w1 + w2 + ...)

Příklad

Vypočítejte vážený průměr pro čísla: 3, 2, 4 s váhami: 5, 4, 1.

Vážený průměr:

(3 * 5 + 2 * 4 + 4 * 1) / (5 + 4 + 1)
= (15 + 8 + 4) / 10
= 27 / 10
= 2.7


Viz také: