Průměrná kalkulačka

Vypočítejte aritmetický průměr, vážený průměr nebo geometrický průměr.

Výsledek:
Zadejte hodnoty (např. školní známky) a jejich váhy:
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Výsledek:
Výsledek:

Prostředky jsou určeny k zobrazení středu nějaké sady čísel. Dá se však určit mnoha způsoby a může se lišit v závislosti na typu použitého průměru.

  • Aritmetický průměr je jednoduchý způsob, jak vypočítat průměr z dané sady čísel. Je to jeden z nejoblíbenějších typů průměrů a počítá se při mnoha použitích, včetně známek na konci roku.
  • Vážený průměr se liší od aritmetického průměru tím, že umožňuje přidávat k jednotlivým hodnotám konkrétní váhy. Díky tomu je možné například vypočítat průměr známek za daný školní předmět v závislosti na jejich váze (např. když je známka za test váha 5 a váha za domácí úkol 1, vážený průměr je schopen toto zohlednit).
  • Geometrický průměr se vypočítá jako odmocnina součinu všech v daném souboru čísel. Stupeň tohoto kořene je roven počtu všech čísel. Tento typ prostředku se často používá mimo jiné v v demografii a statistice.

Viz také: