Převod desetinných míst na zlomky

Převeďte desetinné číslo na jednoduchý zlomek.

Výsledek:
Čekání na vstup...
➔ Převod zlomků na desetinná místa

Chcete-li převést desetinné číslo na zlomek, zadejte hodnotu do pole "Desetinné" a stiskněte "Vypočítat". Vygenerovaný výsledek s výpočty by se měl objevit v sekci "Výsledek".

Příklady

$$ 5.7 = \dfrac{57}{10} = 5\dfrac{7}{10} $$

$$ 1.5 = \dfrac{15 \div 5}{10 \div 5} = \dfrac{3}{2} = 1\dfrac{1}{2} $$

$$ 0.345 = \dfrac{345 \div 5}{1000 \div 5} = \dfrac{69}{200} $$