Logaritmická kalkulačka

Ze zadaných údajů vypočítejte logaritmus.

logab
a =
b =
Výsledek:
logab =
ln (a)
ln
Výsledek:
ln (a) =

Pro výpočet logaritmu vyberte jednu ze dvou dostupných kalkulaček a vyplňte požadované údaje.

Příklady

Logaritmus Výsledek
log1012 1.0792
log75 0.8271
ln (5) 1.6094
ln (100) 4.6052

Viz také: