Kořenová kalkulačka

Vypočítejte n-tou odmocninu daného čísla.

n√x = ?
Výsledek:

Příklady

Číslo Výsledek
2√4 2
3√27 3
7√100 1.93069772888325

Viz také: