Kalkulačka standardní odchylky

Vypočítejte směrodatnou odchylku a rozptyl pro daná čísla a zvolenou metodu.

Výsledek:
Výpočty:
Čekání na vstup...

Směrodatná odchylka umožňuje odhadnout, jak moc se v průměru dané hodnoty odchylují od aritmetického průměru.

Kromě zobrazení samotných výsledků vám tato kalkulačka také ukáže podrobné výpočty.

Výpočtový vzorec

Standardní odchylka (Populace): $$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^{2}}{n}}$$
  • n = Množství všech hodnot
  • μ = Aritmetický průměr
Standardní odchylka (Vzorek): $$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^{2}}{n - 1}}$$
  • n = Množství všech hodnot
  • x̄ = Aritmetický průměr

Příklady

Hodnoty Metoda Aritmetický průměr Standardní odchylka (σ)
5, 18, 2, 100 Populace 31,25 40,1458
5, 18, 2, 100 Vzorek 31,25 46,3564
1, 1000, 15, 20 Populace 259 427,8732
1, 1000, 15, 20 Vzorek 259 494,0654