Kalkulačka Pythagorovy věty

Vypočítejte délky stran nebo obsah pravoúhlého trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty.

Pravoúhlý trojuhelník
Výsledek:
Výpočty:
Čekání na vstup...

Zadejte délky každé strany pravoúhlého trojúhelníku, určete jednotku a vypočítejte délky ostatních stran a plochu trojúhelníku. Kromě výsledků kalkulačka ukazuje také podrobný postup výpočtu délky dané strany a plochy trojúhelníku.

Výpočtový vzorec

  • a = Délka strany (a)
  • b = Délka strany (b)
  • c = Délka přepony (c)
Délka strany (a):

Chcete-li zjistit délku strany a, vypočítejte druhou odmocninu odečtením druhé mocniny délky přepony c a druhé mocniny délky strany b.

$$ a = \sqrt{c^{2} - b^{2}} $$
Délka strany (b):

Chcete-li zjistit délku strany b, vypočítejte druhou odmocninu odečtením druhé mocniny délky přepony c a druhé mocniny délky strany a.

$$ b = \sqrt{c^{2} - a^{2}} $$
Délka přepony (c):

Pro výpočet délky přepony c vypočítejte druhou odmocninu výsledku přičtení délky strany a ke čtverci a délky strany b ke čtverci.

$$ c = \sqrt{a^{2} + b^{2}} $$
Oblast pravého trojúhelníku (A):

Chcete-li najít obsah pravoúhlého trojúhelníku, vydělte výsledek vynásobení strany a a b 2.

$$ A = \dfrac {ab}{2} $$