Kalkulačka exponentů

Vypočítejte, o jaké číslo se zvolené číslo zvýšilo na zvolenou mocninu. Kalkulačka podporuje kladná i záporná čísla.

xn = a
x =
n =
Výsledek:
a =

Umocňování je násobení čísla samo o sobě tolikrát, kolikrát je dáno v exponentu. Pro záporný exponent vydělte 1 vypočítaným číslem s kladným exponentem. Pro exponent 0 je výsledek vždy 1.

Příklady

Číslo Výpočty Výsledek
24 24 = 2 * 2 * 2 * 2 = 16 16
33 33 = 3 * 3 * 3 = 27 27
5-3 5-3 = 5-3 = 1/53 = 1/(5 * 5 * 5) = 0.008 0.008
50 50 = 1 1
1000 1000 = 1 1