Kalkulačka zkracování zlomků

Zjednodušte zadaný zlomek. Pokud existuje, vygenerujte jeho kratší a jednodušší formu.

X nd = ?
X (volitelný):
n =

d =
Výsledek:
Čekání na vstup...

Velmi často se při výpočtech setkáváme s nesprávnými zlomky. Často jsou nečitelné, proto je lepší je převést do jednodušší podoby. Pomocí této kalkulačky se můžete pokusit převést jakýkoli zlomek do jeho nejjednodušší podoby.

Příklady

Zlomek Výsledek
2 622 2 311 = 2511
700400 1 34 = 74
5080 58

Viz také: