Kalkulačka sčítání zlomků

Na základě zadaných údajů vypočítejte výsledek sečtení dvou zlomků.


+

Výsledek:
Čekání na vstup...

Pro výpočet výsledku sčítání zlomků v této kalkulačce zadejte oba zlomky a stiskněte tlačítko =. Kromě samotného výsledku by měla kalkulačka generovat i podrobné výpočty s volitelným zjednodušeným výsledkem.

K výpočtu výsledku sčítání zlomků:

  1. Pokud mají zlomky různé jmenovatele, najděte nejnižšího společného jmenovatele.
  2. Pokud mají zlomky různé jmenovatele, vynásobte v obou zlomcích čitatele a jmenovatele číslem, které dá společného jmenovatele.
  3. Sečtěte čitatele obou zlomků dohromady.
  4. Případně získaný výsledek zjednodušte.

Výpočtový vzorec

$$ \dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{(a \times d) + (c \times b)}{b \times d} = \dfrac{ad + bc}{bd} $$

Příklady

$$ \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2 + 1}{4} = \frac{3}{4} $$
$$ \frac{4}{6} + \frac{7}{25} = \frac{(4 \times 25) + (7 \times 6)}{25 \times 6} = \frac{100 + 42}{150} = \frac{142}{150} = \frac{71}{75} $$
$$ \frac{5}{4} + \frac{3}{7} = \frac{(5 \times 7) + (3 \times 4)}{7 \times 4} = \frac{35 + 12}{28} = \frac{47}{28} = 1 \frac{19}{28} $$

Viz také: