Kalkulačka odčítání zlomků

Na základě zadaných údajů vypočítejte výsledek odečtení dvou zlomků.


-

Výsledek:
Čekání na vstup...

Pro výpočet výsledku odčítání zlomků v této kalkulačce zadejte oba zlomky a stiskněte tlačítko =. Kromě samotného výsledku by měla kalkulačka generovat i podrobné výpočty s volitelným zjednodušeným výsledkem.

K výpočtu výsledku sčítání zlomků:

  1. Pokud mají zlomky různé jmenovatele, najděte nejnižšího společného jmenovatele.
  2. Pokud mají zlomky různé jmenovatele, vynásobte v obou zlomcích čitatele a jmenovatele číslem, které dá společného jmenovatele.
  3. Odečtěte čitatele druhého zlomku od čitatele prvního zlomku.
  4. Případně získaný výsledek zjednodušte.

Výpočtový vzorec

$$ \dfrac{a}{b} - \dfrac{c}{d} = \dfrac{(a \times d) - (c \times b)}{b \times d} = \dfrac{ad - bc}{bd} $$

Příklady

$$ \frac{7}{10} - \frac{3}{10} = \frac{7 - 3}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} $$
$$ \frac{2}{5} - \frac{2}{7} = \frac{(2 \times 7) - (2 \times 5)}{7 \times 5} = \frac{14 - 10}{35} = \frac{4}{35} $$
$$ \frac{15}{3} - \frac{4}{20} = \frac{(15 \times 20) - (4 \times 3)}{20 \times 3} = \frac{300 - 12}{60} = \frac{288}{60} = \frac{24}{5} = 4 \frac{4}{5} $$

Viz také: