Diagonální kalkulačka

Vypočítejte úhlopříčku daného interiéru vozidla, přívěsu nebo jiné plochy v závislosti na jeho délce a šířce.

Výsledek:

Pro výpočet úhlopříčky v této kalkulačce zadejte výšku a šířku ve vybraných jednotkách. Po dokončení obou rozměrů by kalkulačka měla automaticky vypočítat úhlopříčku a prezentovat ji v sekci "Výsledek".

Výpočtový vzorec

Tato kalkulačka umožňuje vypočítat úhlopříčku obdélníkové oblasti. Aby bylo možné vypočítat takovou úhlopříčku, měla by se vypočítat odmocnina součtu čtverců obou stran.
Úhlopříčka obdélníku = √(a² + b²)
  • a - Výška
  • b - Šířka

Příklady

Výška Šířka Úhlopříčka
250 cm 150 cm 291,55 cm
5 m 3 m 5,831 m
220 cm 8 m 8,297 m

Viz také: