Kalkulačka VO2 Max

Vypočítejte VO2 Max na základě zvolené metody a zadaných údajů.

let

Počet úderů za 20 sekund

:

Počet úderů za 10 sekund

Výsledek:
ml/kg/min

Pro výpočet VO2 Max vyberte ze seznamu metodu, o kterou máte zájem, a zadejte potřebné údaje. Po vyplnění všech polí by se v části „Výsledek“ měla automaticky zobrazit VO2 Max vyjádřená v ml / kg / min.

Výpočtové vzorce

Tepová frekvence v klidu

VO2 Max = 15.3 * (208 - (0.7 * Stáří [let])) / (Počet úderů za 20 sekund * 3)

Tepová frekvence po chůzi 1 míle (1,6 km)

VO2 Max = 132.853 - (0.0769 * Hmotnost [lbs]) - (0.3877 * Stáří) + (6.315 * GF) - (3.2649 * Čas [min]) - 0.1565 * (Počet úderů za 10 sekund * 6);

Kde:

  • GF = 1 (Mužský) nebo GF = 0 (Ženský)

Uběhnutá vzdálenost za 12 minut (Cooperův test)

VO2 Max = (Uběhnutá vzdálenost za 12 minut [m] - 504.9) / 44.73;


Viz také: